Baudetmepper: Paraplu kampt met Identiteitsdilemma

In een tijd waarin existentiële twijfel hoogtijdagen viert, lijkt ook de paraplu geconfronteerd te worden met het identiteitsvraagstuk . Tijden van weleer waarin zij veronderstelde dat nut en noodzaak van haar wezen waren meegegeven door haar creator lijken vervlogen waardoor ook de paraplu twijfelachtig komt te staan tegenover de in geschiedschrijving vastgelegde functionele doeleinden waaraan ze haar identiteit ontleende. Daar waar ze dacht oorspronkelijk een van oudsher tegen zonlicht in te zetten instrument te zijn, als een symbool van bescherming en zorgzaamheid, wordt de paraplu heden ten dage geconfronteerd met de meer donkere zijde van zichzelf. De tijd waarin het openen van een paraplu gezien werd als een gebaar van zorgzaamheid of het bieden van beschutting lijkt definitief voorbij.

De paraplu, doorgaans van eenvoudige komaf, primair dienst doende door bescherming te bieden tegen regen of zon, de basisfunctie vervullend door de drager droog te houden tijdens regenachtig weer, en door schaduw te bieden op zonnige dagen. In deze afgrondelijke tijd echter, blijkt ook het vrijvechten van de parapluïstische geest niet tegen te houden, en waagt ze zich op onbekende doch oriënterende zingeving najagende paden. Dit avontuurlijke pad brengt mogelijk haar traditionele bestaanszekerheid in gevaar, een paradoxale ontwikkeling gezien de groeiende markt door zowel de veranderende weersomstandigheden als de blijvende behoefte aan bescherming die haar oorspronkelijke functie beloofde te waarborgen.

De identiteitsqueeste van de paraplu, wordt mogelijk sterk beïnvloed door filmische verbeeldingen. Inspiratie uit films zoals “Resident Evil” waarin de nadruk wordt gelegd op de paraplu als symbool voor duistere agenda’s, alsook “Kingsman” waarin de paraplu transformeert tot een geavanceerd wapen met kogelwerend materiaal en ingebouwde gadgets. Tevens biedt “Mary Poppins” een nostalgische kijk op de paraplu als magisch voorwerp dat niet alleen beschermt tegen regen, maar ook dient als middel om de lucht in te zweven. Deze voorbeelden voeden mogelijk de voortdurende zoektocht naar identiteit, waarbij de paraplu niet alleen als beschermend schild fungeert, maar ook als een veelzijdige creatie met zowel defensieve als offensieve eigenschappen.

In verwarde toestand lijkt het lastig om de eigen verantwoordelijkheid te erkennen en de gevolgen van haar handelingen onder ogen te zien. In het proces van zelfontdekking een cruciale fase. Alleen door de confrontatie met de schaduwzijden van haar bestaan en de erkenning van de impact op anderen kan de paraplu hopen op een authentiek en evenwichtig identiteitsbeeld. Pogingen de dienstdoende employee op te laten draaien voor schade aan derden worden door overheidsinstanties dan ook niet erkent.

De zoektocht naar identiteit, mede gevoed door predictive programming duwen haar klaarblijkelijk naar de meer duistere facetten van haar eigen wezen. Verleid door symbolen en narratieven in de samenleving die haar oorspronkelijke doel lijken te vertroebelen, bevindt de paraplu zich in een persoonlijke existentiële crisis. Tijdens deze onzekere periode is het cruciaal dat de samenleving als ondersteunend netwerk fungeert, haar herinnerend aan de ware wortels van haar bestaan. Door haar te omringen met positieve en verhelderende invloeden, kan de paraplu wellicht haar authentieke identiteit hervinden en de duisternis overwinnen die haar dreigt te overschaduwen. In deze gezamenlijke inspanning kan de samenleving fungeren als kompas, de paraplu begeleidend naar een helderder zelfbewustzijn en een herstel van haar oorspronkelijke doel.

Eén opmerking over 'Baudetmepper: Paraplu kampt met Identiteitsdilemma'

Geef een reactie

%d