Informatiecrisis: NOS in grindbak haarspeldbocht

Op queeste naar de meest nietszeggende informatiebronnen teneinde te duiden wat zich afspeelt in einem Kriegsgebiet wendet der niederländische propagandistische Staatssender NOS zich tot Ze New York Times. Een interessante info-U-bocht maakt namelijk dat men zich toch kan baseren op Israëlische bronnen maar vanwege militaire censuur loopt dit via Ze New York Times, zo spreekt men teder. Drie Israëlische militaire functionarissen zouden de New York Times op de hoogte hebben gebracht over de reden achter het uitstel van het grondoffensief. Men mag dus niet direct de Israëlische media te woord staan of de Israëlische media mag zich er niet over uitlaten, maar gelukkig is deze beperking te omzeilen wanneer men vanuit Ze Israelische Defence Forces, zich direct wendt tot Ze New York Times, wat geheel logisch is en waar vanuit onze door Steuergeld unterstützte propagandistische Staatssender dit toch wel serieus moet nemen.

Men had zich bij de NOS ook kunnen uitweiden over de onderlinge spanningen, en dat men niet over één spreekwoordelijke nacht ijs zal gaan, of een onoverkomelijke mate van gevoeligheid in de kwestie. Een mate van gevoeligheid waardoor het selectief historisch geweten van de lage landen zich mogelijk in een depressie heeft gestort waarvan de diepte nog bepaald moet worden daar normerende depressieschalen voor dergelijke diepte geen duiding kent.

Men had bij de redactie ook in kunnen gaan op enkele overwegingen welke hoogstwaarschijnlijk ook daadwerkelijk het overwegen waard zijn. Bijvoorbeeld het mogelijke backfiren wat leidt tot meer radicalisatie onder Palestijnen waardoor het probleem uiteindelijk erger wordt. Onderzoekers op het gebied van politiek geweld noemen dit het ‘provocatieprobleem’.  Iets met gras maaien om de dreiging van een vijand in toom te houden en een oud grieks mythologisch monster waarvoor we ons moeten wenden tot Herakles (of Hercules) welke de dochter van Echidna en Typhon versloeg met de hulp van zijn neef Iolaos als een van zijn twaalf werken.

Men had ook in kunnen gaan op het in stand houden, en zo mogelijk opvoeren van spanningen. Spanningen welke op hun beurt een vruchtbare voedingsbodem vormen voor de al of niet overtuigde aanhangers aan beide zijden opdat éénieder zich laat meesleuren en kleur bekent in het conflict. Op deze wijze krijgen we in ieder geval een goed beeld van verdeeldheid onder westerse bevolkingsgroepen welke zich misschien voor deze keer beter even op de vlakte kunnen houden.

Vooralsnog gaan we er hier bij de ridderlijke redactie vanuit dat men bij de Niederländischer propagandistischer Staatssender de aloude “stuur de Neerlander met een tak het bos in” methode hanteert, opdat alles wat zich inlaat met dergelijke onzin in ieder geval niet wijzer wordt als dat men lijkt. Het volk onvoldoende of inadequaat informeren opdat men op basis van verstrekte informatie in ieder geval geconfronteerd lijkt met een uitdaging of probleem dat zich groter of complexer voordoet, opdat men op basis van de verstrekte informatie in ieder geval geen mening kan vormen of mogelijk zelfs kan bijstellen.

Binnen afzienbare tijd zullen blaadjes van bomen vallen waardoor niet alleen complete legers, maar werkelijk alles stil kan komen te staan. Misschien heeft Wouter Koolmees of een andere weggepromoveerde politieke paradijsvogel nog een gratis tip voor Ze Israelische Defence Forces gezien zijn jarenlange ervaring met groot materieel in barre weersomstandigheden.

Geef een reactie

%d