Concurrentie uit onverwachte hoek

Wanneer het aan een groep uitstervende rebellen ligt wordt toegangsbewaking door groepsleden voorzien van welbekende, in het achterhoofd of onderbewuste aan goedkeuring of conformatie gekoppelde vinkjes, binnenkort vervangen door een sektarisch collectief voorzien van extinctiekruisjes.

Je kent ze  wel, de mensen achter de eerste balie, of hen welke je te woord staan door een intercom wanneer men zich begeeft in de nabijheid van een automatische deur of slagboom. Daar waar men niet direct in contact staat met een levend organisme wordt heden ten dage veelal gebruik gemaakt van een gesproken computermenu waar men zich doorheen dient te worstelen, alvorens men bescheten achtergelaten wordt met een NPC, waarmee men vervolgens door opgelegde beleids- en/of functierestricties zo mogelijk een overtreffend teleurstellende woordenwisseling kan aangegaan, als men gedaan zou hebben met een doorgewinterd algoritme welke op basis van OpenAI teksten laat genereren om deze vervolgens uit te laten kotsen door het desbetreffende onpersoonlijke communicatiemiddel. Aan al deze ellende lijkt een einde te komen nu uitstervende rebellen een ultimatum hebben gesteld.

Niet wet-, regelgeving of bedrijfsspecifieke entreecriteria maken dat u toegang wordt verleend tot de uithoeringshel van de leeuw, maar zij van moreel hogere gronden, nedergedaald om te redden wat er te redden valt, zullen binnenkort het deurbeleid voeren van financiële instellingen. Dit betreft overigens een deurbeleid van een sector welke op haar beurt toch al een broertje dood had aan woordenwisselingen met haar “klanten”. De financiële instelling in kwestie dient binnen 15 dagen, zo stelt het ultimatum, toe te zeggen dat men stopt met het financieren van de industriële landbouw. Wanneer men niet bereid is de eisen zoals neergelegd in te willigen, dan volgen kantoorsluitingen door het hele land aldus de moraliteitsridders welke zich schijnbaar op éénzaam moreel hogere gronden hebben verenigd. De redactie heeft vooralsnog helaas geen hoor en wederhoorgesprekken kunnen voeren met de extinctionobelen daar deze zich hoogstwaarschijnlijk hebben verschanst op de Mount Everest om er zeker van te zijn dat niemand de ethische superioriteit kan overstijgen.

Verheugd is de ridderlijke redactie over het éénduidig naleven van de standaard. De standaard waarin het vinkje of Checkmark, vaak geassocieerd met goedkeuring, acceptatie, bevestiging of succes, wordt vervangen  door een soort van kruisje in een rondje. Een kruisje vaak geassocieerd met afwijzing, fout, annulering of negatie, waar op basis van, mogelijk dus met een week of 2, de toegang wordt ontzegt. Op deze wijze hoeven we gelukkig niet diep na te denken, vragen te stellen, en is het eigenlijk net zoals op de computer of zoals op de matrixbordjes boven de snelweg. Kruisje is nee, vinkje is misschien, tenzij aanvullende voorwaarden ervoor zorgen dat u toch geen toegang had. Wel zo duidelijk !

Geef een reactie

%d