Meet Pete, hoeder van fascisme ?

We schrijven u, d.d. 19 september 2023, teneinde de gepreoccupeerde deugdzame medeparticipant van deze samenleving te ontlasten, daar deze te druk lijkt met andere zaken, en klaarblijkelijk vooralsnog geen kans ziet een beetje olie op het jaarlijkse Zwarte Pieten discussievuur te gooien.

Het is opmerkelijk hoe men op basis van verschillende quasi historische bronnen, soms verrassende verbanden kan leggen, zelfs tussen ogenschijnlijk niet-gerelateerde onderwerpen. In het kader van de voortdurende discussie over Zwarte Piet, en om op deze wijze uitingen in het Algemeen Deugblad, de Telebraaf en het NSB handlangersblad voor te zijn, werpen we vandaag een licht op de mogelijke herkomst en betekenis achter de roede van black Pete.

De herkomst van de roedebundel, ofwel fasces is gelieerd aan de Etrusken, een oude beschaving in Italië. De fasces, waren oorspronkelijk symbolen van gezag en autoriteit en bestonden uit een bundel roeden met een bijl erin. De Etrusken gebruikten de fasces al in de 6e eeuw voor Christus en introduceerden ze later bij de Romeinen. In de Romeinse cultuur werden fasces gedragen door lictoren, ambtenaren met een louter ceremoniële functie, doch voorzien van de spreekwoordelijke stok, (fasces), om mee te slaan. Ofwel de SS van Rome, doch zonder politieke invloed, dus beperkt tot voetsoldaat. De tuchtroedebundel symboliseert tevens op prachtige wijze hoe men samen sterk kan staan. Het idee dat individuele roeden, wanneer men deze samengevoegd tot een bundel, een sterk geheel vormen en nimmer zullen breken, in combinatie met het offensieve karakter, maakt het tot het prachtige symbool van fascistische regimes, waaronder, maar zeker niet beperkt tot, misschien wel het regime van de goedheiligman.

Hoewel de bijl uit de fasces is verdwenen, blijft de symboliek van macht en het afdwingen van gehoorzaamheid jegens gezaghebbers voortleven. Zwarte Piet, als de persoonlijke lijfwacht van Sinterklaas, belichaamt nog steeds de traditie van discipline en gezag, die mogelijk haar historische herkomst vind in, en wordt gesymboliseerd door, de tuchtroede. Veranderingen in de vorm van de symboliek benadrukken hoe culturele overtuigingen en tradities evolueren, maar de kern van het overbrengen van normen en gedrag binnen een samenleving blijft een constante in de geschiedenis. Dit maakt Zwarte Piet een fascinerend onderdeel van een voortdurende discussie over culturele representatie en traditie.

Met deze verrassende historische kronkel, laat de redactie u achter in afwachting van de maatschappelijke discussie, waaraan ook dit jaar ongetwijfeld weer een overvloed aan adem en speeksel zal worden verspilt. Gelukkig heeft de Gestapo van de lage landen te kennen gegeven over onvoldoende capaciteit te beschikken om nog arrestaties te kunnen verrichten, wat als vanzelf tot gevolg zal hebben, dat wanneer men in Fryslân wilt vasthouden aan tradities, de blokkeer Fries hoogstwaarschijnlijk niet zal worden gehinderd in de uitvoering van zijn taak.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: